Dây chuyền bạc mắt xích 4-12 tuổi

420,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền trẻ em
  • Chất lượng: Bạc 950, Bạc 999.

 

còn 5 hàng (có thể đặt hàng trước)

Dây chuyền bạc mắt xích 4-12 tuổi

420,000 đ