Dây chuyền bạc mặt trăng khuyết

290,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Dây chuyền
  • Chất lượng: Bạc 925 cao cấp
  • Mặt dây chuyền kích thước: 0.9cm * 2.3cm
  • Chiều dài dây: 40cm+3.0cm

còn 3 hàng

Dây chuyền bạc trăng sao rơi
Dây chuyền bạc mặt trăng khuyết

290,000 đ