Dây chuyền bạc dây kép kết hợp hạt bi nhỏ cho bé 6-15 tuổi

290,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền trẻ em
  • Chất lượng: Bạc 950, Bạc 999

còn 5 hàng (có thể đặt hàng trước)

Dây chuyền bạc dây kép kết hợp hạt bi nhỏ cho bé 6-15 tuổi

còn 5 hàng (có thể đặt hàng trước)