Vòng tay đá tóc vàng tự nhiên dầy tóc đá trong size 6ly

đ

  •  Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  •  Loại sản phẩm: Vòng tay
  • Chất lượng: Đá thạch anh tóc vàng tự nhiên  
  • Chiều dài dây24 hạt dài 16cm
Vòng tay đá tóc vàng tự nhiên dầy tóc đá trong size 6ly

đ