Dây chuyền bạc trẻ em hình bi 12-16 tuổi

440,000 đ 380,000 đ

  • Thương hiệu: Bạc Moonsilver Jewelry
  • Loại sản phẩm: Dây chuyền trẻ em
  • Chất lượng: Bạc 950, Bạc 999.

 

Dây chuyền bạc trẻ em hình bi 12-16 tuổi

440,000 đ 380,000 đ